• Faglig spidskompetent...

  ... fokuseret, smidig og resultatorienteret - Det er nøgleordene når vi vælger rådgiver og derfor valgte vi Winsløw Advokater. Jan Mølhave, indehaver MKP

 • Kompetent rådgivning...

  ... og juridisk sagsbehandling blandt andet i forbindelse med ejerforeningskonstruktioner. Anders Hørlück, Kontorchef DAB

 • Alle opgaver små som store

  ...løses altid på meget professionel og kompetent vis.
  Kim Larsen, adm. direktør, Broste Copenhagen A/S

 • Vores erfaringer er til din fordel

  Det bliver en del nemmere at føre sagen til vejs ende, når man har gået vejen før

 • Vi har selvfølgelig prøvet det før

  Man kommer ikke langt med påstande. Vi kan dokumentere vores viden både teoretisk og praktisk

 • Referencer

  SSG A/S

  Hos Winsløw assisterer vi SSG A/S i alle henseender med selskabsret,...

   
 • Referencer

  FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

  Winsløw har ydet strategisk og juridisk rådgivning til Folkekirkens...

   
 • Referencer

  LILLE LANGEBRO

  Lille Langebro er en cykel- og gangbro nord for Langebro i København, der...

   
 • Referencer

  ENGHAVE CENTRET

  Enghave Centret (E/F) er opført i 1970’erne og var oprindeligt et hotel, i...

   
 • Referencer

  MOBILIS DANMARK A/S

  Mobilis Danmark A/S opererer inden for infrastruktur, vand og industri....

   
 • Referencer

  SSG A/S

  Hos Winsløw assisterer vi SSG A/S i alle henseender med selskabsret, entrepriseret, kommercielle sager og indgåelse af aftaler. Vi har specifikt flere gange assisteret SSG A/S med opkøb af virksomheder i markedet med henblik på at udvide SSG A/S markedsandel og supplere de eksisterende ydelser. 

  SSG A/S er markedsledende inden for skadeservice, industri- og ejendomsservice i Norden. SSG A/S er nogle af markedets dygtigste, når det gælder vedligeholdelse af bygningsaktiver, forebygge og minimere skader samt redde værdier.

  En af de mere specielle enkeltsager, vi har bistået SSG A/S med, var da SSG A/S opdagede, at en tidligere ledende medarbejder gennem mange år i løbet af sin opsigelsesperiode havde forberedt opstarten af sin egen konkurrerende virksomhed. Få dage efter sin sidste dag afgav medarbejderen bud på en væsentlig opgave, som han på vegne af SSG A/S havde afgivet tilbud på, ganske få måneder tidligere, som han også havde stået for det indledende arbejde på.

  Med fuldt kendskab til opgaven og de tilbud, som SSG A/S havde afgivet, kunne den nystartede virksomhed nemt underbyde SSG A/S og fik derfor tildelt opgaven. En opgave, der forventedes at strække sig over i hvert fald et år til halvandet.

  I et tæt og intenst samarbejde med Winsløw sørgede SSG A/S for at skaffe billeder af medarbejderens arbejde på byggepladsen, fandt maildokumentation, indhentede udtalelser fra underleverandører og samarbejdspartnere om tidspunkterne for de forskellige skridt, som medarbejderen havde taget i forbindelse med opstarten af virksomheden og buddet på opgaven.

  Det lykkedes derfor SSG A/S i løbet af få måneder at få nedlagt forbud mod, at den tidligere medarbejder fortsatte arbejdet på den konkrete opgave. Østre Landsret stadfæstede senere afgørelsen. Medarbejderen accepterede i forlængelse af landsrettens afgørelse at betale erstatning til SSG A/S for den avance SSG A/S gik glip af.

  Det er generelt meget vanskelligt at få nedlagt forbud mod en tidligere medarbejders illoyale adfærd efter fratrædelsen. Sagen viser, at det kan lykkes og at det er helt afgørende for, at man kommer igennem med forbuddet, at sagen håndteres korrekt fra starten og at der indhentes den nødvendige dokumentation.

  Derudover turde SSG A/S på kort tid tage beslutningen om, at nedlægge forbud og utvetydigt meddele medarbejderen, at hans arbejde på opgaven var uberettiget og derefter umiddelbart efter anlægge forbudssagen. Havde SSG A/S tøvet og ladet beslutningsprocessen trække ud med blot en uge eller to, ville retten formentlig have afvist forbuddet på trods af den gode dokumentation. Så ville SSG A/S i stedet have været nødt til at rette erstatningskrav mod den tidligere medarbejder – og sagen ville først være afgjort flere år senere.

 • Referencer

  FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

  Winsløw har ydet strategisk og juridisk rådgivning til Folkekirkens Nødhjælp vedrørende salget af nødhjælpsorganisationens hovedkontor placeret centralt i København. I opgaven indgik bl.a. indhentelse af alle relevante dokumenter vedrørende ejendommen, udarbejdelse af notater om relevante forhold til brug for optimering af salgsprocessen, etableringen af et digitalt datarum og besvarelse af henvendelser fra potentielle købere i forbindelse med gennemførelse af due diligence, udarbejdelse af købsaftale og vilkår for bankgaranti samt forhandlinger med køber i samarbejde med mægler og CFO i Folkekirkens Nødhjælp.


  Efter gennemførelse af salget af ejendommen forhandlede Winsløw for Folkekirkens Nødhjælp vilkår i en ny lejekontrakt vedrørende nyt domicil på mere end 3.200 kvadratmeter, som forud for indflytningen skal totalrenoveres og ombygges af udlejer.


  CFO i Folkekirkens Nødhjælp, Johnny Rasmussen, udtaler:

  Processen med planlægningen af salget af Folkekirkens Nødhjælps hovedkontor er foregået i et tæt samarbejde med Winsløw Advokatfirma og mægler. Handelen af ejendommen er gennemført til ledelsens og bestyrelsens tilfredshed. For en organisation som Folkekirkens Nødhjælp er en fornuftig proces vigtig. Derfor har vi været glade for at have Winsløw Advokatfirma som juridisk rådgiver og sparringspartner både ved salget af ejendommen og i den vigtige beslutning om indgåelsen af lejekontrakt om vores nye hovedkontor”.

 • Referencer

  LILLE LANGEBRO

  Lille Langebro er en cykel- og gangbro nord for Langebro i København, der vil forbinde Bryghusgrunden ved Vester Voldgade og Langebrogade på Amagersiden. Den kommende bro bliver en del af Det Grønne Cykelrutenet og Havneruten. Broen skal skabe bedre vilkår for fodgængere og cyklister og bringe byen og havnen tættere på hinanden.

  I 2016 udbød Realdania By & Bolig A/S totalentreprisekontrakt vedrørende projektering og udførelse af cykel- og gangbro over Københavns Havn (Lille Langebro), som blev tildelt JV Mobilis Danmark - Hollandia Infra I/S.

  Vi har i den forbindelse rådgivet JV Mobilis Danmark - Hollandia Infra I/S vedrørende den indgåede totalentreprisekontrakt, herunder tillæg til kontrakten og Almindelige og særlige betingelser til aftalen med RealDania By og Byg A/S.

  Vores rådgivning har bestået af:

  • Gennemgang af totalentreprisekontrakten med bilag, tillæg og almindelige og særlige betingelser med henblik på risikoanalyse
  • Afholdelse af kursus for projektmedarbejderne vedrørende totalentreprenøren og bygherres forpligtelser i henhold til totalentreprisekontrakten og ABT 93
  • Løbende rådgivning omkring konkrete entrepriseretlige spørgsmål undervejs i udførelsesprocessen
  • Indgåelse af ændringer til aftalen som følge af, at broen et blevet forsinket efter at brofagene blev ødelagt i en arbejdsulykke på havnen i Rotterdam

   

  Lille Langebro forventes nu at være bygget færdig i år 2019.

 • Referencer

  ENGHAVE CENTRET

  Enghave Centret (E/F) er opført i 1970’erne og var oprindeligt et hotel, i dag er bygningen ændret til ejerlejligheder og erhverv. I mange år blev bygningen kun vedligeholdt i en mindre grad, men ejerforeningen har nu besluttet at de vil have en mere gennemgribende renovering af facaderne på deres to boligtårne.

  Her kommer Winsløw Advokatfirma ind i billedet, da vi for Ejerforeningen Enghave Centret har bistået ejerforeningen i forbindelse med en gennemgribende renovering af facade og montering af altaner. Ejerforeningen består af to boligtårne, med 128 lejligheder samt 3 erhvervslejligheder og en tagterrasse.

  Enghave Centeret ønskede at udvide beboelsesarealerne i de enkelte lejligheder og klimasikre den nye facade med nye vinduer, døre og altaner. Tagterrassen er et 900 kvm. grønt tag, der skal fungere som skybrudssikring og et opholdsareal.

  En del af renoveringen har fået byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune, som har medført, at projektet skulle udbydes i henhold til tilbudsloven.

  Vores bistand har bestået af:

  • Drøftelse af udbudsform, herunder egnede tildelingskriterier.

  • Gennemgang og kvalitetssikring af det endelige udbudsmateriale.

  • Deltagelse i evaluering af prækvalificerede.

  • Deltagelse i forhandlingsrunder med tilbudsgiverne.

  • Udarbejdelse af entreprisekontrakt.

  • Forhandlinger med entreprenøren om den endelige kontrakt.

  • Forhandlinger med entreprenøren efter forsinkelse, ekstraarbejder m.m.

  • Udarbejdelse af allonge til entreprisekontrakt

   

  Renoveringen af Enghave Centeret var bestyrelsens idé til at skabe et nyt og bedre E/F Enghave Centret.

 • Referencer

  MOBILIS DANMARK A/S

  Mobilis Danmark A/S opererer inden for infrastruktur, vand og industri. Deres mål er at være så innovative, omkostningsbesparende og effektive så muligt, når det gælder deres ekspertise ved at finde kreative løsninger og gennemføre projekter gennem alle faser og på den måde adskille sig fra andre danske entreprenør virksomheder.

  Vi har bistået Mobilis Danmark A/S i forbindelse med deltagelse i Københavns Kommunes udbud af hovedentrepriseaftale vedrørende Alfred Nobels Bro.

  Købehavns Kommune udbød som udbud med forhandling i henhold til udbudsloven en hovedentrepriseaftale vedrørende udførelse af Alfred Nobels Bro med tildelingskriteriet ”Pris”.

  Vores bistand har bestået af:

  • Gennemgang af det udbudte kontraktgrundlag, herunder entreprisekontrakt og Særlige Betingelser med henblik på risikoanalyse

  • Deltagelse i forhandlingsrunde mellem tilbudsgiver og Københavns Kommune

  • Gennemgang af Københavns Kommunens underretning om tildeling af kontrakt     
                        
  • Udarbejdelse af anmodning om aktindsigt i udbuddet, herunder i det vindende tilbud og kommunens tilbudsevaluering

  • Deltagelse i møde med Københavns Kommune omkring tilbudsevaluering

  • Vurdering af grundlag for eventuel klagesag mod Københavns kommune samt udfaldet af en klagesag

  Direktør, Rick van Lent, Mobilis Danmark A/S udtaler:

  Winsløw acted very professionally and was a good partner to have during this process. They were dedicated and gave us good advice during our participation in negotiated procedures.

 • Referencer

  BY & HAVN

  Vi har siden 2013 assisteret By & Havn I/S i forbindelse med...

   
 • Referencer

  NREP A/S & HOLTE MIDTPUNKT

  Holte Midtpunkt er den fælles foretrukne indkøbsdestination for Holtes...

   
 • Referencer

  VIRUMGÅRDSVEJ

  Sammen med vores klienter ser vi nye muligheder – og får det til at...

   
 • Referencer

  DAB

  DAB er et af landets største selskaber, der administrerer og udlejer mere...

   
 • Referencer

  COBBLESTONE

  Cobblestone er ejendomsadministrator og er fokuseret på...

   
 • Referencer

  BY & HAVN

  Vi har siden 2013 assisteret By & Havn I/S i forbindelse med udviklingen af Århusgadekvarteret, Sundmolen og Trælastholmen i Nordhavn, Langelinie samt Teglholmen.

  By & Havn er et udviklingsselskab, hvis primære formål er at udvikle arealerne i Ørestad og København Havn, samt at forestå havnedrift i Københavns Havn. By & Havn har bl.a. aktiviteter i Nordhavn, Svanemøllehavn, Marmormolen, Amerika Plads, Langelinie, Nordre Tolbod, Teglholmen m.m.

  I nært samarbejde med By & Havns juridiske afdeling og salgsafdelingen forhandler vi samt færdiggøre og udarbejder salgsaftaler og tillægsaftaler. Ligeledes samarbejder vi med By & Havns landinspektør om kompliceret tinglysning, matrikuleringen, lejlighedsopdeling, udarbejdelse af servitutter, grundejerforeningsvedtægter, opsplitning af panter, berigtigelser. Vi sørger også for at alle overdragelser gennemføres på betryggende vis og med høj kvalitet.

  Foreløbig har vi været med til at overdrage mere end 450.000 m2 byggeretter.

  For Winsløw er det spændende at følge og være med til udviklingen af disse nye bydele i København, og det helt særlige ved disse sager er også, at vi ikke kun yder service til By & Havn, men også til deres kunder og rådgivere.

 • Referencer

  NREP A/S & HOLTE MIDTPUNKT

  Holte Midtpunkt er den fælles foretrukne indkøbsdestination for Holtes beboere, med både dagligvarebutikker, retail, bibliotek og kontorer.

  Ejeren af Holte Midtpunkt, NREP A/S, har gennem de seneste år foretaget en omfangsrig renovering og opdatering af centeret, som har nødvendiggjort en opdatering i vilkårene for en række af centerets lejere.

  Winsløw assisterer NREP A/S med løbende generel erhvervslejeretlig rådgivning og har tillige repræsenteret NREP A/S i konkrete erhvervslejeretlige retssager.

 • Referencer

  VIRUMGÅRDSVEJ

  Sammen med vores klienter ser vi nye muligheder – og får det til at lykkes

  Vores klient, et ejendomsselskab, kom i den situation, at domicillejeren efter knap fire år havde behov for dobbelt så meget plads.

  Den gode og solide lejer skulle fastholdes i ejendommen. Samtidig ville opfyldelse af lejers behov give klienten en for stor risiko, hvis ejendommen blev holdt i ejendomsselskabets eget regi. Ejendommen ville efter en fordobling af arealet simpelthen være uforholdsmæssigt stor i forhold til porteføljen i øvrigt, særligt da ejendommen kun havde denne ene lejer.

  Ejendomsselskabet ville efter en udvidelse af ejendommen, enten ved tilbygning eller tilkøb af naboejendommen, stå med en god case med en solid domicillejer med lang uopsigelighed, og en god og anvendelig ejendom. I samarbejde med et leasingselskab havde klienten derfor udviklet en samlet løsning, hvor naboejendommen skulle købes til og lejer skulle overgå til at være leasingtager i begge ejendomme. Ejendommene blev solgt til leasingselskabet. Den eksisterende ejendom med overtagelse kort efter og naboejendommen med overtagelsesdag knap et år senere, når de eksisterende lejere var fraflyttet og ejendommen var blevet ombygget efter lejerens behov.

  På trods af, at der var mange juridiske udfordringer undervejs og på trods af, at der skulle indgås mange samtidige og betingede aftaler, og der herudover skulle indgås entrepriseaftale og gennemføres en byggesag, lykkedes det at etablere en rigtig god model for alle parter. Lejer fik den ekstra plads, som lejer havde brug for, og kunne fortsætte sin drift i den eksisterende ejendom uden at skulle bruge tid på en flytning. Samtidig blev den øgede risiko ved at være leasingtager fremfor lejer afdækket ved en aftale med ejendomsselskabet.

  Leasingselskabet fik med købet af ejendommene for ca. kr. 110 millioner en stor del af sin årsomsætning på leasingejendomme placeret ved én handel. Ejendomsselskabet opnåede herved en god fortjeneste ved at sælge den eksisterende ejendom, der var i drift, og naboejendommen som nøglefærdigt byggeri, med en langsigtet leasingtager som én samlet pakke.

  Sagen viser, at hvis vi forstår klientens problemstilling og er åben for løsninger, der ligger ud over det sædvanlige, så kan det lykkes.

 • Referencer

  DAB

  DAB er et af landets største selskaber, der administrerer og udlejer mere end 50.000 primært almene boliger over hele landet.

  De boligselskaber, DAB administrerer, er såkaldte offentligretlige virksomheder, og derfor skal indkøb af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og renoveringsopgaver overholde de gældende regelsæt for udbud, hvilket vil sige EU-reglerne, som findes i Udbudsloven, og Tilbudslovens licitationsregler.

  De boligselskaber, DAB administrerer, igangsætter løbende bygge- og renoveringsarbejder, på årsbasis gennemsnitligt for 0,5 mia. kr. DAB arbejder målrettet efter en overordnet strategi under overskriften 'Rum til udvikling', og de har siden 2006 arbejdet målrettet med fokusområderne; bestyrelser, boliger, beboere og medarbejdere.

  Winsløw fører sager for forskellige almene boligselskaber under DAB, bl.a. Lyngby Almene Boligselskab. Der er oftest tale om sager med relation til de ret komplicerede regler om leje af almene boliger, men der er også tale om sager, der relaterer sig til sideaktiviteter, matrikulære forhold eller afhændelse af fast ejendom.

  Arbejdet med almene boligselskaber er kompliceret på grund af samspillet mellem offentlig regulering, beboerdemokrati og betydelige økonomiske værdier.

 • Referencer

  COBBLESTONE

  Cobblestone er ejendomsadministrator og er fokuseret på administrationen af andelsboligforeninger, ejerforeninger og udlejningsejendomme. Cobblestone er specialiseret i administration, lejeforhold, økonomistyring og finansiering.

  Ejendomsadministrationen har to nært tilknyttede selskaber som dækker den byggetekniske rådgivning, Plan 1 A/S og ejendomsdrift Cobblestone Facility Service A/S. I fællesskab leverer selskaberne en komplet ydelse omfattende administration, rådgivning og drift-relaterede ydelser.

  Cobblestone administrerer mere end 11.000 lejligheder fordelt på ca. 300 ejendomme, hvortil kommer en betydelig retailportefølje af bl.a. centre.

  Winsløw har et tæt sammenarbejde med Cobblestone, og leverer løbende juridisk rådgivning i stort omfang både til selve Cobblestone og til administrationskunderne. Dette kan vedrøre foreningsforhold, lejeforhold, byggeri og tvister. I den forbindelse repræsenterer Winsløw løbende ejendomsejere i retssager.