• INDSIGT I OG ERFARING MED UDVIKLINGS- PROJEKTER

Projektudvikling

Vi har arbejdet intensivt med gennemførelsen af by- og arealudviklingssager. Vores erfaring omfatter alle forhold i projektudviklingen, dvs. udvikling af byområder fra green field til levende bydel.

Vi har dybdegående kendskab til rådgivning om lokalplansarbejde, grundsalg, projektudvikling og infrastrukturplanlægning, herunder entrepriseaftaler med anlægsentreprenørerne.

På baggrund af vores målrettede fokus har vi opnået en dyb indsigt i og erfaring med, hvordan et udviklingsprojekt planlægges og gennemføres bedst muligt, og hvordan parternes aftaler skal sammensættes for at understøtte en hensigtsmæssig og kommerciel, bæredygtig, projektudvikling, og efterfølgende brug af bydelen.

Andreas Antoniades, Anne Støtt Hansen og Iben Winsløw er ansvarlige for vores sager om projektudvikling.

VIL DU VIDE MERE?
ANDREAS ANTONIADES

ANDREAS ANTONIADES

e-mail: aa@winlaw.dk
mobil: +45 31 22 81 75

ANNE STØTT HANSEN

ANNE STØTT HANSEN

e-mail: ash@winlaw.dk
mobil: +45 53 37 38 59

IBEN MAI WINSLØW

IBEN MAI WINSLØW

e-mail: imw@winlaw.dk
mobil: +45 30 51 98 88

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES