• FORHOLD KNYTTET TIL FAST EJENDOM

Offentlig myndighed

Vi samarbejder løbende med danske kommuner, øvrige offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og institutioner om alle forhold knyttet til fast ejendom, arealudvikling samt lejeret. Gennem vores samarbejde med disse aktører har vi udviklet specialistkompetencer og forståelse for de særlige forhold, som har betydning for den optimale rådgivning af offentlige myndigheder. Det omfatter bl.a. betydningen af kommunalfuldmagten, legalitetsprincipper og det almene hensyn til offentligheden og de politiske beslutningsprocesser.

Vores erfaring omfatter bl.a. rådgivning om salgs- og udviklingsaftaler i tilknytning offentlig udbud af fast ejendom, udvikling af byggeretsgivende lokalplaner og kommunalfuldmagtens grænser i forhold til salg og udvikling af fast ejendom.

Andreas Antoniades og Anne Støtt Hansen er ansvarlig for vores sager om rådgivning af offentlige myndigheder.

VIL DU VIDE MERE?
ANDREAS ANTONIADES

ANDREAS ANTONIADES

e-mail: aa@winlaw.dk
mobil: +45 31 22 81 75

ANNE STØTT HANSEN

ANNE STØTT HANSEN

e-mail: ash@winlaw.dk
mobil: +45 53 37 38 59

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES