• SPECIALIST- RÅDGIVNING DER LØSER KONFLIKTER

Konfliktløsning

Vi repræsenterer danske og udenlandske klienter for alle danske retsinstanser. Det gælder både byretter, landsretter, Højesteret, Klagenævnet for Udbud, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt ad hoc voldgifter.

Vi kender alle hjørnerne i de processuelle regler, og vi ved, hvordan faktum i en sag skal præsenteres optimalt inden for de formelle rammer. Vi hjælper med at sikre beviser, f.eks. ved udenretlige syn og skøn

Vores mål er altid at identificere og analysere risikoen for konflikter, først og fremmest for at forebygge, men også for at sikre vores klient de bedst mulige vilkår, hvis det alligevel skulle ende med en tvist.

Vi hjælper med retsmægling og forhandler for vores klienter, når forlig er en mulighed. Opstår der behov for mediation eller en anden form for struktureret forligsforhandling, så står vi også klar med specialistrådgivning inden for disse felter.

Vi hjælper med at inddrive de krav og tilgodehavender, som er resultatet af en eventuel dom.

Claudia S. Mathiasen, Trine Bøgelund-Kjær, Dines Benned Jensen og Anne Støtt Hansen og er ansvarlige for vores sager om konfliktløsning.

VIL DU VIDE MERE?
CLAUDIA S. MATHIASEN

CLAUDIA S. MATHIASEN

e-mail: csm@winlaw.dk
mobil: +45 21 77 69 10

TRINE BØGELUND-KJÆR

TRINE BØGELUND-KJÆR

e-mail: tbk@winlaw.dk
mobil: +45 40 35 73 71

DINES BENNED JENSEN

DINES BENNED JENSEN

e-mail: dbj@winlaw.dk
mobil: +45 29 45 37 20

ANNE STØTT HANSEN

ANNE STØTT HANSEN

e-mail: ash@winlaw.dk
mobil: +45 53 37 38 59

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES