• MÅLET ER AT TILGODESE KLIENTENS INTERESSER

Entrepriseret og bygherrerådgivning

Vi bistår entreprenører, tekniske rådgivere og bygherrer (private og offentlige) om alle aspekter vedrørende entrepriseret. Vi har erfaring med udarbejdelse og forhandling af entreprisekontrakter, konfliktløsning og voldgiftssager.

Målet er altid at få tilgodeset vores klients interesser i en afbalanceret entreprisekontrakt. Opstår der konflikter undervejs, går vi efter en pragmatisk løsning, der fungerer og bringer vores klient bedst muligt videre.

Derudover bistår vi også tekniske rådgivere, oftest ingeniører og arkitekter. Vores ekspertise omfatter bl.a. udarbejdelse og forhandling af rådgiverkontrakter.

Anne Støtt Hansen og Trine Bøgelund-Kjær er ansvarlige for vores sager indenfor entrepriseret og bygherrerådgivning.

VIL DU VIDE MERE?
ANNE STØTT HANSEN

ANNE STØTT HANSEN

e-mail: ash@winlaw.dk
mobil: +45 53 37 38 59

TRINE BØGELUND-KJÆR

TRINE BØGELUND-KJÆR

e-mail: tbk@winlaw.dk
mobil: +45 40 35 73 71

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES