• RÅDGIVNING OM BÅDE STIFTELSE OG DRIFT

Andelsboligforeninger og ejerforeninger

Grundlæggende har en andelsbolig samme status som en ejerlejlighed, et enfamiliehus eller lignende fast ejendom. Forskellen er, at ejerskabet er organiseret i en selskabsform. Derfor er der elementer af både fast ejendom og selskabsret i den lovgivning, som vedrører andelsboliger.

Vi har erfaring i at rådgive om både stiftelse og drift af andelsboligforeninger, herunder revision af vedtægter. Vi har ført en lang række retssager for andelsboligforeninger. Derudover har vi gjort det til vores speciale at rådgive om foreningers finansieringsforhold og at rekonstruere andelsboligforeninger, der er nødlidende.

For ejerforeninger er der mange opgaver, der kun kan løses af fællesskabet, eksempelvis byggeopgaver, der vedrører fællesejendom, men det kan også vedrøre nabosager, hvor ejerne internt er uenige om f.eks. driften, udnyttelse af arealer mv.

Vi har erfaring med at føre retssager for ejerforeninger og med revision af vedtægter mv.

Vi har også særlig erfaring med at få etableret tagboliger i ejerlejlighedsejendommen. Derfor kender vi til alle udfordringer på området, både ved indgåelse af aftaler og i forhold til tinglysning af de nye kvadratmeter.

Finn Träff er ansvarlig for vores sager om andelsbolig- og ejerforeningsforhold.

VIL DU VIDE MERE?
FINN TRÄFF

FINN TRÄFF

e-mail: ft@winlaw.dk
mobil: +45 20 18 05 68

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES