Oplysningspligt

I forhold til behandling af personoplysninger for vores klienter henvises til vores forretningsbetingelser.

Nedenfor er angivet hvilke regler der gælder, hvis du kommer i kontakt med os på anden vis end som klient.

Disse regler finder således anvendelse, hvis du på anden måde kommer i kontakt med os, f.eks. som part eller vidne i en sag, hvis du ansøger om job hos os, deltager i et kursus.

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

  • Winsløw Advokatpartnerselskab er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager.
  • Du er velkommen til at kontakte Dines Benned Jensen – Telefon: 29453720 – Mail: dbj@winlaw.dk i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.
  • Formålet med vores behandling sker som led i vores juridiske rådgivning til vores klienter, som led i at holde dig orienteret om nyheder, som led i etablering og opdatering af samarbejdsforhold eller ansættelsesforhold, samt kontraktstyring og fakturering.
  • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af vores retlige forpligtelser og legitime interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og f samt opfyldelse af kontrakten, der er indgået mellem os og klienten, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, vores legitime interesser, herunder etablering af samarbejdsforhold, sagsstyring, kontraktstyring og korrekt fakturering, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, samt vores retlige forpligtelser i henhold til bl.a. Hvidvaskloven og Retsplejeloven, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
  • Personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), fortrolige (f. eks. CPR-nr.) og/eller følsomme/særlige personoplysninger (f. eks. helbredsoplysninger).
  • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.
  • Nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
  • Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
  • Vi anvender ikke personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Som registreret har du en række grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder kan dog være begrænset, f.eks. hvis udlevering af oplysninger, som du ellers havde krav på at modtage, vil krænke andre personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til indsigt – Du kan have ret til at få oplyst, om Winsløw Advokatpartnerselskab behandler personoplysninger om dig, og i givet fald hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem, samt at få tilsendt en kopi heraf.

Ret til berigtigelse – Du kan have ret til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger hos Winsløw Advokatpartnerselskab rettet. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om rettelsen, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til sletning – Du kan have ret til at få slettet de personoplysninger, som Winsløw Advokatpartnerselskab behandler om dig. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. sletning, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til begrænsning af behandling – Du kan have ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så oplysningerne blot opbevares af Winsløw Advokatpartnerselskab. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. begrænsning, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til at transmittere personoplysninger (“dataportabilitet”) – Du har i visse tilfælde ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få udleveret de personoplysninger om dig, du har givet os og få overført oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Ret til at gøre indsigelse mod Winsløw Advokatpartnerselskabs behandling – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.

Hvis du ønsker at klage over Winsløw Advokatpartnerselskabs behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til dbj@winlaw.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage hurtigst muligt.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon: + 45 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Gennemsigtighed er et løbende ansvar, og vi opdaterer derfor løbende vores oplysningspligt.

Oplysningspligten er senest opdateret den 1. marts 2024.

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES