• NYT FORSØG PÅ ÆNDRING AF BRL §5, STK. 2

Folketingets Boligudvalg har den 28. maj 2020 afgivet betænkning om ændringsforslagene til blandt andet boligreguleringslovens § 5, stk. 2 vedrørende grundlaget for lejefastsættelse ved gennemgribende moderniseringer af boliglejemål. Med meget få præciseringer i forhold til det fremsatte lovforslag, indstiller flertallet i Boligudvalget, at de tre forslag om ændringer på det private boligmarked vedtages. De foreslåede ændringer indebærer:

  1. at ændringerne til energikrav ikke finder anvendelse på allerede udlejede lejemål, hvor lejen er fastsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2,

  2. at lejemål, som på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i boligreguleringslovens § 5, stk. 2, men hvor lejen er fastsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 1, vil kunne genudlejes efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, på et senere tidspunkt, og

  3. at Huslejenævnets afgørelse om lejemålets værdi kan øges væsentligt ved en gennemgribende modernisering, skal foreligge senest to uger efter besigtigelsen.

Det er ikke et enigt Boligudvalg, som indstiller til godkendelse, idet Venstre og Det Konservative Folkeparti i betænkningen anbefaler, at de fremsatte lovforslag helt forkastes med den begrundelse, at der ikke skal skabes yderligere usikkerhed på ejendoms- og arbejdsmarkedet som følge af COVID-19.

Winsløw Advokatfirma følger det lovforberedende arbejde vedrørende ændringer af boligreguleringsloven § 5, stk. 2 tæt. Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Katrine Skov Kubel.

VIL DU VIDE MERE?
Katrine Skov Kubel

Katrine Skov Kubel

mail: ksk@winlaw.dk
mobil: +45 53 64 76 96

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES