Iben Mai Winsløw

Advokat og partner

Forretningsområder, som Iben arbejder med:
Ejendomstransaktioner, selskabsstrukturer (herunder FAIF-strukturer), erhvervslejeret og ejendomsudvikling.

Ibens baggrund:
Iben er cand.jur. fra 1992, og har læst jura på Københavns Universitet og Universiteit von Amsterdam.

Iben blev beskikket som advokat i 1996 og har møderet for landsret.

Iben er aktiv som bestyrelsesmedlem i en række danske virksomheder og aktiv i en række kollegiale netværk indenfor advokat- og ejendomsbranchen.

Sprog:
Dansk og engelsk.

Medlemsskaber:
Advokatsamfundet
Københavns Advokatforening
Dansk Selskab for Boligret
Danske Ejendomsadvokater
Byggesocietetet
Bestyrelsesmedlem:
Core Bolig VI
Nordic Solar Energy A/S
Nordic Solar Global A/S
WindSpace A/S

Tillidshverv:
Næstformand i Byggesocietetets Københavns Kreds, medlem fra 2008 og næstformand fra 2012-.
Medlem af Erhvervsministeriets udvalg om ejerlejlighedsloven 2016-2018.
Tidligere medlem af Advokatrådet fra 2013-2019, herunder formand for Justitsministeriets Kursusudvalg og medlem af Advokatrådets Responsumudvalg.
Tidligere medlem af en række kollegiale udvalg, herunder Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg samt Uddannelsesudvalget, Danske Advokaters Etikudvalg og Københavns Advokatforenings bestyrelse.

Netværk:
Netværksgruppen (aktører indenfor fast ejendom)
Byggesocietetets BS Gruppe 1

Undervisning:
Manuduktør Københavns Universitet Obligationsret 1994-1997

Ekstern lektor Københavns Universitet Omsætning af Fast Ejendom 2003-2007

Underviser og censor ved Advokatuddannelsen og underviser for Danske Advokater, Estate Media og en række advokatfirmaer og klienter, i ejendomstransaktioner, erhvervslejeret og andre emner relateret til fast ejendom.

Indlægsholder om erhvervslejeret, ejendomsmarkedet/transaktioner, finansiering og ejerlejlighedsloven.

Kontaktinfo:
e-mail: imw@winlaw.dk
mobil: +45 30 51 98 88
Download kontaktinfo

Linkedin

Sagsbehandler Jeanette Paudal
e-mail: jpa@winlaw.dk
telefon direkte: + 45 31 48 06 39

Hele teamet

Iben Mai
Winsløw
Advokat og partner
Dines
Benned Jensen
Advokat og partner
Claudia S. Mathiasen
Advokat og partner
Finn Träff
Advokat og partner
Andreas Antoniades
Advokat og partner
Trine Bøgelund-Kjær
Advokat og partner
Søren Nørkær Hansen
Senioradvokat
Anne Støtt Hansen
Advokat og partner
Anja Syberg
Senioradvokat
Rasmus Elbek Møller
Advokat
Line Krog
Advokat
Jonas Magaard Bøgh
Advokat
Emil Høj Larsen
Advokatfuldmægtig
Kathrine Skov Kubel
Advokat
Kasper Philipp Moth
Stud. Jur.
Anne Engkrog Andersen
Advokat
Bennedicte Offendal
Advokatfuldmægtig
Ida Bundgaard Rørdam
Stud. Jur.
Thea Nørgaard
Stud.jur
Merete Steen
Tinglysning & Ejendomsinkasso
Marianne Lodskou Melander
Sagsbehandler
Jeanette Paudal
Sagsbehandler
Kirsten Jensen
Bogholder
Henriette Kristensen
Administrationschef
Sebastian Strandgaard
Piccolo/driftsansvarlig

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES