• HOLDER BANKENS PANT I DIN VIRKSOMHED

    Særligt i perioder, hvor likviditeten
    bliver udfordret, stiller bankerne
    krav om sikkerhed for deres
    tilgodehavender hos kunden.

Særligt i perioder, hvor likviditeten bliver udfordret, stiller bankerne krav om sikkerhed for deres tilgodehavender hos kunden. En meget anvendt form for sikkerhed er virksomhedspantet. Bankens virksomhedspant betyder, at andre aftaleparters mulighed for at få betaling eller sikkerhed bliver forringet. Derfor kan det i sidste ende blive nødvendigt for leverandører, udlejere og andre samarbejdspartnere at indgive en konkursbegæring eller foretage andre retslige skridt for at få omstødt eller begrænset et virksomhedspant.

Virksomhedspant, der er stiftet inden afsigelsen af konkursdekret eller inden skifterettens beslutning om indledning af rekonstruktionsbehandling over pantsætteren, omfatter ikke aktiver erhvervet efter afsigelsen af konkursdekret/skifterettens beslutning.

Det er op til virksomhedspanthaveren at sikre tilstrækkelig dokumentation for, hvad pantet omfatter.

Kan en sammenblanding af aktiverne medføre uklarhed herom, f.eks. fordi varerne ikke har entydige serienumre, der dokumenterer produktionstidspunktet, skal nye aktiver opbevares adskilt fra aktiver, der er omfattet af pantet. Hvis det ikke sker, kan virksomhedspantet ikke opretholdes fuldt ud.

Hvis virksomhedspantet er tinglyst senere end 3 måneder før indgivelse af begæring om konkurs eller rekonstruktion, kan virksomhedspantet omstødes, hvis pantsætningsaftalen er indgået efter gældens stiftelse (”pant for gammel gæld”). Hvis der er tale pant for et løbende mellemværende, kan der ske omstødelse efter den såkaldte ”nettometode”.

Hvis virksomhedspantet er tinglyst tidligere end 3 måneder før indgivelse af begæring om konkurs eller rekonstruktion, kan virksomhedspantet omstødes i det omfang, at der er sket en ikke-ordinær forhøjelse af virksomhedspantet inden for de sidste 3 måneder, f.eks. i form af  erhvervelse af immaterielle rettigheder og fordringer fra tredjemand eller erhvervelse af nye drifts- og anlægsaktiver i omstødelsesperioden, som ikke er nødvendig for at fortsætte driften.

Vi bistår gerne med at analysere, om der er muligheder for at få tilsidesat et virksomhedspant og dermed forbedre dækningen til andre kreditorer. For nærmere rådgivning om dette er du velkommen til at kontakte advokat @Dines Benned Jensen eller advokat @Anja Syberg

VIL DU VIDE MERE?
DINES BENNED JENSEN

DINES BENNED JENSEN

mail: dbj@winlaw.dk
mobil: +45 29 45 37 20

ANJA SYBERG

ANJA SYBERG

mail: asy@winlaw.dk
mobil: +45 23 27 92 72

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES