Frederik Bue Johnsen

Advokat (L) og Partner

Forretningsområder, som Frederik arbejder med:

Frederik er igennem mere end 20 år specialiseret i entreprise- og byggeret, offentlige indkøb og udbud på bygge- og anlægsområdet, samt plan- og miljøret. Frederik er derudover specialiseret i konfliktløsning, og fører løbende sager indenfor sine specialeområder, herunder ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, og ved domstolene. Frederik er indtrådt som partner i Winsløw i foråret 2024 og kom som partner fra Gangsted Advokatfirma.

Juridiske specialer, som Frederik har erfaring med:

Rådgivning om bygge- og anlægsprojekter, herunder i tilfælde af forsinkelse, fordyrelser eller mangler. Kontraktindgåelse over og under tærskelværdierne. Udbudsstrategi og tilrettelæggelse af udbudsform. Fastlæggelse af udvælgelses- og tildelingskriterier. Plan- og miljøretlige tilladelser, forbud og påbud, klager og behandling i Planklagenævnet, i Miljø- og Fødevareklagenævnet, eller ved domstolene. Strategi og behandling af komplekse voldgifts- og retssager.

Frederiks baggrund:

Frederik er cand.jur. fra 2003 fra Københavns Universitet.
Frederik har siden 2010 haft møderet for Landsret.
Frederik tidligere ekstern lektor i civilproces ved Københavns Universitet. Han underviser løbende i emner relateret til byggeri og konfliktløsning, og er derudover forfatter til bogen Syn og skøn i praksis, Polyteknisk Forlag, 2016.

Sprog:
Dansk, engelsk og tysk

Medlemsskaber:
Advokatsamfundet
Københavns Advokatforening
Danske Ejendomsadvokater
Dansk Selskab for Byggeret
Dansk Forening for Udbudsret

Kontaktinfo:
e-mail: fbj@winlaw.dk
mobil: +45 50 47 11 27
Download kontaktinfo

Linkedin

Hele teamet

Iben Mai Winsløw

Advokat og partner

LÆS MERE

Dines Benned Jensen

Advokat og partner

LÆS MERE

Finn Träff

Advokat og partner

LÆS MERE

Claudia S. Mathiasen

Advokat og Managing Partner

LÆS MERE

Andreas Antoniades

Advokat og partner

LÆS MERE

Søren Sloth

Advokat (L) og Partner

LÆS MERE

Trine Bøgelund-Kjær

Advokat og partner

LÆS MERE

Søren Nørkær Hansen

Advokat og partner

LÆS MERE

Mads Roikjer

Advokat (H) og Partner

LÆS MERE

Anne Støtt Hansen

Advokat og partner

LÆS MERE

Frederik Bue Johnsen

Advokat (L) og Partner

Læs Mere

Anja Syberg

Advokat og director

LÆS MERE

Joachim Wilchen Nicolajsen

Advokat og director

LÆS MERE

Julie Heegaard Pedersen

Advokat og director

LÆS MERE

Frederik Pelch Barfod

Advokat (L) director

LÆS MERE

Leonora Grønlykke

Advokat

LÆS MERE

Daniel Fischermann

Advokat

LÆS MERE

Signe Kathrine Kiilerich

Advokat

LÆS MERE

Emil Høj Larsen

Advokat

LÆS MERE

Trine Nord Kruse

Advokat

LÆS MERE

Patrick Langkilde Andersen

Advokatfuldmægtig

LÆS MERE

Caroline Calum

Advokatfuldmægtig

LÆS MERE

Thea Nørgaard

Advokatfuldmægtig

LÆS MERE

Emilie Horn Andersen

Advokatfuldmægtig

LÆS MERE

Lasse Ank Kristoffersen

Advokatfuldmægtig

LÆS MERE

Julie Ranch Holm

Stud. jur.

LÆS MERE

Merete Steen

Projektsalg & Tinglysning

LÆS MERE

Marianne Lodskou Melander

Sagsbehandler

LÆS MERE

Jeanette Paudal

Sagsbehandler

LÆS MERE

Jytte Larsen

Sagsbehandler

LÆS MERE

Lene Westh Olsen

Sagsbehandler

LÆS MERE

Henriette Kristensen

Administrationschef

LÆS MERE

Christa Rising Matthiasen

Finanschef

LÆS MERE

Anette Craig Thorlacius

Front Office Manager

LÆS MERE

Ina Lam

Piccoline

LÆS MERE

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES