• ENKLERE REGLER
    OM RETSAFGIFT
    FRA 1. OKTOBER 2021

    Folketinget vedtog den 9. marts 2021 en ny retsafgiftslov, som træder i kraft den 1. oktober 2021.

Formålet med loven er at forenkle reglerne om de afgifter, der skal betales til staten for, at domstolene håndterer civile retssager.

Hidtil er retsafgifter blevet opgjort som en fast afgift plus en procentdel af påstanden i retssagen. Fra den 1. oktober 2021 ændres det princip, og retsafgifterne bliver i stedet opgjort med faste afgifter, som fremgår i denne oversigt.

Sagens værdi (DKK)Afgift (DKK)
100.001-250.0003.000
250.001-500.0008.000
500.001-1.000.00014.000
1.000.001-2.000.00035.000
2.000.001-3.000.00060.000
3.000.001-4.000.00085.000
4.000.001-5.000.000110.000
5.000.001-6.000.000135.000
Over 6.000.000160.000

Den nye retsafgiftslov betyder også ændringer af, hvornår retsafgiften skal opgøres og betales.

For sager med en påstand på op til kr. 100.000 er retsafgiften kr. 750 ved sagens anlæg. Hvis påstanden er over kr. 100.000, er retsafgiften kr. 1.500, når sagen anlægges ved domstolene. Retsafgifterne bliver derfor meget lavere ved sagens anlæg efter den 1. oktober 2021 end efter den hidtil gældende retsafgiftslov.

Den nye retsafgiftslov er opbygget, så den motiverer parterne til at indgå forlig inden sagen skal hovedforhandles ved domstolene. Det kommer til udtryk i loven ved, at berammelsesafgiften (afgiften, som skal betales ved berammelse af sagen til hovedforhandlingen) tilbagebetales i de tilfælde, hvor sagen falder bort – typisk fordi der er indgået forlig – senest to uger inden hovedforhandlingen. Den frist er kortere end 6-ugers fristen i den gamle retsafgiftslov. For retssager, der er anlagt efter den 1. oktober 2021, og som hæves senest to uger inden hovedforhandlingen, vil der således alene være den faste retsafgift på hhv. kr. 1.500 eller kr. 750.

Den nye retsafgiftslov gælder ikke for retssager, hvor retsafgiftspligten er indtrådt inden den 1. oktober 2021. Hvis der ikke er frister eller risiko for forældelse af et krav, kan der derfor spares retsafgift ved at vente med at anlægge en retssag til efter den 1. oktober 2021.

Du er velkommen til at kontakte advokat Claudia Mathiasen, advokat Dines Benned Jensen, advokat Søren Nørkær Hansen eller stud.jur. Kasper Phillip Moth, hvis du har spørgsmål om retsafgifter.

VIL DU VIDE MERE?
CLAUDIA S. MATHIASEN

CLAUDIA S. MATHIASEN

mail: csm@winlaw.dk
mobil: +45 21 77 69 10

DINES BENNED JENSEN

DINES BENNED JENSEN

mail: dbj@winlaw.dk
mobil: +45 29 45 37 20

SØREN NØRGAARD HANSEN

SØREN NØRGAARD HANSEN

mail: snh@winlaw.dk
mobil: +45 23 64 69 59

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES