• EJERLEJLIGHEDS-
    LOVEN ER ENDELIGT VEDTAGET

Den 9. juni 2020 tredjebehandlede og vedtog Folketinget (endelig) den nye Ejerlejlighedslov, som træder i kraft allerede den 1. juli 2020. Lovforslaget blev vedtaget uden reelle ændringer fra det forslag, som blev fremsat i Folketinget første gang den 15. januar 2020.

Den nye Ejerlejlighedslov stemmer i første halvdel i al væsentlighed overens med forslaget i Rapport fra udvalg om ejerlejlighedsloven fra marts 2018. Boligministeren valgte dog allerede fra fremsættelse af det første forslag i januar 2020 ikke at følge Ejerlejlighedsudvalgets anbefaling om at fjerne opdelingsforbuddet i lovens anden halvdel, som dermed, trods en ny opbygning, ikke er ændret så væsentligt, som Ejerlejlighedsudvalget havde foreslået.

Boligministeren forventes om kort tid at bekendtgøre en ny normalvedtægt – som også forventes at følge forslaget fra Ejerlejlighedsudvalget.

En af de praktisk væsentligste nyskabelser bliver samspillet mellem Ejerlejlighedsloven og den (forventede) nye moderniserede normalvedtægt. Den nye normalvedtægt indeholder mange både praktisk og juridiske ændringer, som gør den bedre egnet til at regulere driften i en moderne ejerforening. Indtil nu har der været kutyme, at ejerforeninger tinglyser en fuld særvedtægt, uanset hvor mange eller få ændringer den måtte indeholde fra den ellers gældende normalvedtægt. Dette har til en vis grad været nødvendigt, fordi den gældende normalvedtægt fra 2004 ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt kravene til en moderne operativ drift.

Tinglysning af en vedtægt er som bekendt et gyldighedskrav, men Tinglysningsretten har (særligt) siden januar 2020 indskærpet i deres retningslinjer, at de alene vil tinglyse ekstrakter af vedtægter, som indeholder de punkter, hvor vedtægten “stifter ret over fast ejendom”.

Det er Winsløws opfattelse, at hjemlen til Tinglysningsrettens retningslinjer er særdeles tvivlsom, da det sår tvivl om gyldigheden af den resterende fulde særvedtægt, der alene tinglyses som et bilag til ekstrakten.

Med den nye Ejerlejlighedslov gøres op med denne mulige problematik, da loven fremover på en lidt mere enkel måde foreskriver direkte i § 5, stk. 2-3, at normalvedtægten gælder, medmindre den er fraveget ved gyldig beslutning og tinglyst.

Det er Winsløws opfattelse, at den opdaterede normalvedtægt kan håndtere den moderne drift, og derfor i vidt omfang fjerner behovet for at tinglyse en fuld særvedtægt.

Under forudsætning af, at normalvedtægten bekendtgøres iht. udkastet fra Ejerlejlighedsudvalget, forventer Winsløw fremadrettet at anbefale, at ejerforeninger i stedet tinglyser et kort tillæg med de bestemmelser, som fraviger den nye normalvedtægt (eller som ikke kan ændres uden enstemmighed i eksisterende ejerforeninger). På den måde bliver den nye normalvedtægt på sigt dominerende i reguleringen af ejerforeninger, og det giver fordele i forhold til udvikling af retspraksis og fortolkning af bestemmelsernes betydning.

Den udvikling stiller selvfølgelig ekstra krav til særligt bestyrelsernes kendskab til den nye normalvedtægt.

Derfor vil Winsløw Advokatfirma også opfordre alle, som har interesse i emnet, til at tilmelde sig vores kommende gå-hjem-møde om “Op-og-ned i Ejerlejlighedsloven og normalvedtægten,” som afholdes kort efter sommerferien – forventeligt i august. Den præcise dato meldes ud inden for ganske få dage.

Har din ejerforening brug for rådgivning? Så kontakt advokat Søren Nørkær Hansen på nedenstående kontaktoplysninger.

VIL DU VIDE MERE?
SØREN NØRKÆR HANSEN

SØREN NØRKÆR HANSEN

mail: snh@winlaw.dk
mobil: +45 23 64 69 59

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES