Anne Støtt Hansen

Advokat og partner

Forretningsområder, som Anne arbejder med:
Anne Støtt Hansen er specialiseret i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive såvel danske som udenlandske entreprenører og offentlige og private bygherrer om entrepriseforhold samt tekniske rådgivere om teknisk rådgivningsjura. Anne yder rådgivning og bistand om entrepriseforhold under byggeprocessen og ved eventuel efterfølgende konflikter, herunder særligt ved indgåelse af entreprise- og teknisk rådgiverkontrakter, syn og skøn, mangler, håndtering af krav om sbetaling for ekstraarbejde, forsinkelse, sagkyndig beslutning samt rådgiveransvar.

Anne fører voldgifts- og retssager ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg og domstolene.

Anne yder også rådgivning og bistand om plan-, bygge- – og miljøretlige spørgsmål.

Juridiske specialer, som Anne har erfaring med:
Entreprise- og udbudsret. Teknisk rådgivningsjura. Plan-, bygge-og miljøret. Projektudvikling. Voldgifts- og retssager.

Annes baggrund:
Anne er cand.jur. fra 2007, og har læst jura på Aarhus Universitet. Herudover har hun en IPMA Certificering (Internationale Project Manager Association).

Anne har siden 2017 haft møderet for Landsret.

Anne er aktiv som medlem af en række netværksgrupper under flere danske interesseorganisationer inden for bygge- og ejendomsbranchen.

Anne er herudover ansat som Ekstern lektor på Københavns Universitet og underviser i civilproces.

Sprog:
Dansk og engelsk

Medlemsskaber:
Advokatsamfundet
Københavns Advokatforening
Danske Ejendomsadvokater
Dansk Forening for Udbudsret
Foreningen for Danske Miljøadvokater
Byggesocietetet
Byens Netværk
Amnesty International Danmark

Bestyrelsesmedlem:
Danske Ejendomsadvokater (formand)
Medlem af FØU i Amnesty International Danmark

Netværk:
Byggesocietetet (BS gruppe 20)
Byens Netværk – Byens Talenter I

Artikler:
Estate Media
Nr. 5 2016, 10. årgang En Planlov der virker
(medforfatter Claudia S. Mathiasen)

Nr. 2 2016, 8. årgang
Klimatilpasning for private – gratis og uden risiko?
(medforfatter Claudia S. Mathiasen)

Nr. 2 2015, 8. årgang
Vil vi hellere slås end at løse konflikten sammen?
(medforfatter Trine Bøgelund-Kjær)

Nr. 6 2014, 7. årgang
Danmarks nye udbudslov: Du ønskes velkommen – eller gør du?

Nr. 8 2013, 6. årgang
Hvorfor taler I alle om sociale klausuler?

Nr. 2 2013, 6. årgang
Ophævelse af annonceringspligten – Live And let Die

Nr. 6 2012, 6. årgang
Hej, jeg vil gerne anmode om aktindsigt i det vindende tilbud – på forhånd tak!

Kontaktinfo:
e-mail: ash@winlaw.dk
mobil: +45 53 37 38 59
Download kontaktinfo

Linkedin

Sagsbehandler Marianne Lodskou Melander
e-mail: mlm@winlaw.dk
telefon direkte: + 45 31 48 95 51

Hele teamet

Iben Mai
Winsløw
Advokat og partner
Dines
Benned Jensen
Advokat og partner
Claudia S. Mathiasen
Advokat og partner
Finn Träff
Advokat og partner
Andreas Antoniades
Advokat og partner
Trine Bøgelund-Kjær
Advokat og partner
Søren Nørkær Hansen
Senioradvokat
Anne Støtt Hansen
Advokat og partner
Anja Syberg
Senioradvokat
Rasmus Elbek Møller
Advokat
Line Krog
Advokat
Jonas Magaard Bøgh
Advokat
Emil Høj Larsen
Advokatfuldmægtig
Kathrine Skov Kubel
Advokat
Kasper Philipp Moth
Stud. Jur.
Anne Engkrog Andersen
Advokat
Bennedicte Offendal
Advokatfuldmægtig
Ida Bundgaard Rørdam
Stud. Jur.
Thea Nørgaard
Stud.jur
Merete Steen
Tinglysning & Ejendomsinkasso
Marianne Lodskou Melander
Sagsbehandler
Jeanette Paudal
Sagsbehandler
Kirsten Jensen
Bogholder
Henriette Kristensen
Administrationschef
Sebastian Strandgaard
Piccolo/driftsansvarlig

© COPYRIGHT - WINLAW.DK - ENFOLD THEME BY KRIES